Ab 10 Pkg. - AURELIA® Blush® Premium Nitril Handschuhe Pink 200 Stk. / Box